Źródło: Wikipedia

W tym zadaniu skupimy się bardziej na matematyce, ale nie będziemy nic obliczać. Spróbujemy użyć generatora liczb losowych oraz algorytmów matematycznych do wygenerowania obrazu realistycznie wyglądającej skóry żyrafy. Takie wygenerowane obrazy mogą posłużyć później animatorom i grafikom 3D do wykonania realistycznych modeli zwierząt – w naszym przypadku żyraf.

W zadaniu wygenerujemy skóry dziewięciu gatunków żyraf, które różnią się – czasem znacznie – rysunkiem plam i przestrzeni pomiędzy plamami.

Z matematycznego punktu widzenia, użyjemy algorytmu diagramu Woronoja wraz z procesem Poissona w celu wygenerowania realistycznych kształtów łat. To wystarczy do zrobienia kilku pierwszych żyraf, później trzeba będzie wymyślić sposób na poprawienie kształtu łat, aby otrzymać bardziej skomplikowane wzory.

Dodatkowo łaty w najtrudniejsze skórach mają wielokolorowy rysunek który trzeba będzie uwzględnić korzystając z map kolorów.

W tym zadaniu również dajemy wam wolną rękę co do wyboru języka czy platformy sprzętowej. Będziemy również akceptować skrypty dla Blendera czy innych programów do grafiki 3D, pod warunkiem, że nie będziecie używali gotowych tekstur, lecz wszystko wygenerujecie za pomocą skryptu.