Motorola Solutions jako firma z branży telekomunikacyjnej tworzy systemy, które umożliwiają transmisję i przetwarzanie znacznej ilości danych. Bardzo ważna jest umiejętność tworzenia szybkich i efektywnych zapytań, co będzie właśnie tematem tego zadania.

Przygotujemy dla was skrypty dzięki którym stworzycie swoją własną kopię bazy wraz z danymi. Baza będzie zgodna z PostgresSQL. Następnie korzystając z języka SQL będziecie pracować z danymi w niej zawartymi aby uzyskać założony wynik. 

Wynikiem zadania będzie zestaw zapytań SQL, które prześlecie do nas. Sprawdzimy je pod kątem poprawności zwracanych wyników oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie.