Rejestracja do akualnej edycji konkursu jest już zakończona.